همیشه به گردش و سفر...

بنر
کویر
ابوظبی

+ ارائه خدمات ويژه فرودگاهي و تشريفاتي (CIP)

#

مسافرین محترم پروازهای خروجی و ورودی فرودگاه امام خمینی که مایل هستند مستقبلین و مشایعت کنندگان از سالن تشریفات و امکانات موجود در فضایی آرام از امکانات جایگاه تشریفات همچون سالن پذیرایی مجلل در دو طبقه با چشم انداز باند، گیت های اختصاصی سپاه و پلیس، گمرک و پذیرش بار، انتقال مسافرین از سالن تشریفات تا پای پلکان هواپیما و بالعکس ، پارکینگ اختصاصی و مسقف ،اخذ ویزا فرودگاهی با هماهنگی قبلی بهره مند شوند.