همیشه به گردش و سفر...

بنر
کویر
ابوظبی

+ صدور بیمه نامه مسافرتی برای سفرهای خارجی و داخلی

#

بیمه مسافرتی جهت آن دسته از مسافرین محترم که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند، می توانند تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، این پوشش فقط در خارج از کشور و اعتبار آن از لحظه خروج از مرز هوایی، زمینی و دریایی کشور ایران به منظور شروع سفر لغایت ورود به مرزهای مورد اشاره به منظور پایان سفر و یا خاتمه بیمه نامه هر کدام که مقدم باشد ملاک عمل می باشد. مدت بیمه نامه برحسب درخواست متقاضی از 1 الی92 روز متوالی تعیین می گردد و می تواند برای مدت 6 ماه یا یکسال نیز باشد، در بیمه نامه های بلند مدت ( 6 ماهه و یکساله) مدت هر سفر نباید از 92 روز متوالی تجاوز نماید.
برخی از مزایا و شرایط بیمه نامه مسافرتی شامل: پرداخت هزینه های فوریت پزشکی، گم شدن چمدان، بازگرداندن بیمه شده متوفی و ... جهت پیگیری و دریافت خسارت با توجه به میزان و تعرفه بیمه نامه از زمان پایان سفر با به همراه داشتن اصل مدارک ممهور شده به مدت یک هفته می باشد.